კომპანიაზე
GEORGIAN HYDRO POWER LLC
   English
   ქართული
Phone:  (995-32) 2 393 396
Fax / Phone:  (995-32) 2 393 397

E-mail:  geohydropower@gmail.com
მთავარიამბებიმომსახურებასამუშაოებიპარტნიორებიკომპანიაზეკონტაქტები

"Georgian Hydro Power" LLC

საქართველოს ტერიტორიაზე დათვლილია 26 ათასი მდინარე, აქედან ენერგეტიკული მნიშვნელობით გამოირჩევა 300-მდე მდინარე ბამური პოტენციური სიმძლავრით 15 000 მეგავატი, საშუალო წლიური ენერგიის გამომუშავებით - 50 მილიარდ კილოვატსაათი. სხვადასხვა შეფასებით ამ პოტენციალის მხოლოდ 8-10%-ია ათვისებული.
მსოფლიოში გამწვავებული ენერგოკრიზისისა და გლობალური დათბობის პირობებში დღითიდღე იზრდება ამ ეროვნული სიმდიდრის -"მწვანე" განახლებადი ენერგიის განვითარების აქტუალობა.
ამ პრობლემების გადაწყვეტის ფარგლებში 2001 წელს დაფუძნდა კომპანია "საქართველოს ჯიდროენერგეტიკა", რომელმაც შემოიკრიფა დარგის წამყვანი სპეციალისტები. მათ გააჩნიათ მდიდარი გამოცდილება სამდინარო ნაგებობებისა და ჯიდროელექტროსადგურების ჯიდროტექნიკური მშენებლობის კვლევისა და პროექტირების საქმეში.

საქართველოს ჰესები, რომელთა საპროექტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებში მიიღო მონაწილეობა შპს GHP
ჰესის დასახელებამდინარესაანგარიშო დაწნევა,
საანგარიშო ხარჯი,
მ³/წმ,
სიმძლავრე,
მგვტ
გამომუშავება,
მლნ.კვტ. სთ
1მაშავერა-1მაშავერა17022.613
2მაშავერა-2მაშავერა8042.415.9
3მაშავერა-3მაშავერა6210.63.5
4მოშევანიმაშავერა7810.622.8
5ხრამი -IIხრამი30743110350
6გუმათი -1რიონი24.521444249
7გუმათი -2რიონი12.521422.8127
8შაორიშაორი4781038.4138
9ძევრულატყიბულა293.13480140
10ბუჯაბუჯა611.80.52.512.23
11აწჰესიაჭარისწყალი414516103
12ჩირუხ-სანალიაჩირუხისწყალი67,4; 129,63.53.519
13ჩირუხ-ტბეთიჩირუხისწყალი100.88,0¸2,08.353.4
14მაღლაკონიმაჭახელა60.6201068.5
15ჭარნალიჭარნალი62.51.50.735
16თხილნარიბოლოკი1451.51.611.2
17ხევახევა-ღელე3350.7212
18ჩხიკვანატანები19046.144.3
19ნაკრა-1ნაკრა3341025156
20სულორისულორი2540.758
21სტორი-1სტორი189.55¸0,58.350
22შენაქოსაწისქვილე149.20.050.050.3
23ოშორაოშორა97.80.40.341.3
24ციხისჯვარიკუმისკა1160.360.331.86
25თორითორი1700.60.824.92
26ბაკურიანიბორჯომულა2101.22.212.2
27რიცეულარიცეულა2802.86.518
28რაჭარიცეულა2904.51158
29ბჟუჟა 2ბჟუჟა18591352
30აკავრეთააკავრეთა386619.290
31ალაზანი 1ალაზანი3520630
32ალაზანი 2ალაზანი3520635
33ბახვი 1ბახვისწყალი52541870
34ბახვი 2ბახვისწყალი5584.62699
35ბახვი 3ბახვისწყალი19561038
36ბახვი 5ბახვისწყალი1107629
37ლენტეხიცხენისწყალი30451118396
38გლოლაჭანჭახი145121055
39მაგანამაგანა35072095
40მულხურამულხურა1755074286
41ენგური 6ენგური1353034141
42ნატანებინატანები2582.6738
43უბისაძირულა50197.640