სამუშაოები
GEORGIAN HYDRO POWER LLC
   English
   ქართული
Phone:  (995-32) 2 393 396
Fax / Phone:  (995-32) 2 393 397

E-mail:  geohydropower@gmail.com
მთავარიამბებიმომსახურებასამუშაოებიპარტნიორებიკომპანიაზეკონტაქტები

"Georgian Hydro Power"–ის მიერ შესრულებილი სამუშაოები:

ჰესების დეტალური (მუშა) პროექტირება
ჰესების მოწყობილობების მიწოდება, მონტაჟი, გაშვება
ჰესების რეაბილიტაცია, რემონტი, მშენებლობა
სამოქალაქო მშენებლობის ობიექტების პროექტირება
ტოპოგრაფიული, ჰიდროლოგიური, გეოლოგიური და გარემოს დაცვითი კვლევა-ძიება
ქვესადგურების და გადამცემი ხაზების დაპროექტება, მონტაჟი, გაშვება
საკონსულტაციო მომსაქხურება, სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება